GeoTec GS - váš partner v geotechnice

Struktura společnosti

Vedení společnosti:

Mgr. Filip Dudík - ředitel společnosti

Mgr. Jan Kárník - obchodní ředitel

Ing. Jan Hrabánek - výrobní ředitel

Ing. Antonín Kropáček - technický ředitel

 

 

Vedoucí regionálních pracovišť:

Mgr. Aleš Kubát - vedoucí pracoviště Praha

RNDr. Radek Suchomel, Ph.D. - vedoucí pracoviště České Budějovice a Plzeň

Ing. Jaroslav Křivánek - vedoucí pracoviště Pardubice

Ing. Michal Hartman - vedoucí pracoviště Ostrava a Olomouc

Mgr. Petr Karlín - vedoucí pracoviště GT monitoring

Ing. Ondřej Kostohryz - vedoucí pracoviště Podzemní stavby

Ing. Lukáš Holub - vedoucí skupiny Geotechniká projekce

Mgr. Pavlína Frýbová, Ph.D. - vedoucí laboratoře mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek