GeoTec GS - váš partner v geotechnice

Profil společnosti


Historie společnosti:

Společnost byla založena v lednu roku 1997 a od počátku existence byla zaměřena na řešení komplexních problémů v oblasti zakládání staveb, geotechniky a inženýrské geologie.

Společnost se v uplynulých letech podílela zásadním způsobem na projektové přípravě významných dopravních staveb, zejména tranzitních železničních koridorů a dálnic. Dalším významným segmentem činnosti je řešení specializovaných úkolů při těžbě surovin v povrchových dolech, při výstavbě velkých investičních celků pro petrochemický průmysl a v oblasti občanské výstavby.

V souvislosti s postupným dokončováním projekčních prací na stavbách tranzitních železničních koridorů se společnost orientuje na geotechnický dozor a kontrolu při provádění zemních prací na stavbách.

Společnost má sídlo v ulici Chmelová 2920/6, Praha 10. Regionální pracoviště vznikla v Teplicích a Olomouci.

V roce 2016 došlo k rozšíření společnosti o pracoviště České Budějovice, Pardubice a Plzeň.

V roce 2017 došlo k rozšíření o pracoviště v Ostravě.

V roce 2019 došlo k rozšíření o Akreditovanou laboratoř mechaniky zemin a hornin v Brně.

V roce 2022 byla akreditována laboratoř mechaniky zemin, polních zkoušek a monitoringu v Českých Budějovicích.

 

Součastnost společnosti:

Společnost GeoTec-GS, a.s. v současné době poskytuje služby v rámci všech fází výstavby v oblastech dopravních staveb, inženýrských staveb, podzemních staveb, vodohospodářských staveb, staveb velkých investičních průmyslových celků a v oblasti občanské výstavby.

Významnou a výlučnou oblastí působnosti společnosti GeoTec-GS, a.s. je poskytování komplexních služeb souvisejících se zajištěním těžby hnědého uhlí v povrchových dolech.