GeoTec GS - váš partner v geotechnice

Co děláme

Předmět podnikání:

 •     geologické práce
 •     projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací v oborech inženýrská geologie a hydrogeologie
 •     konzultační činnost v geotechnice, včetně inženýrské geologie a podzemních staveb - geologické práce prováděné za účelem získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb
 •     vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů
 •     zjišťování fyzikálních a mechanických vlastností horninového prostředí
 •     činnost prováděná hornickým způsobem
 •     vrtání studní a vrtů s délkou nad 30 m
 •     projektová činnost ve výstavbě
 •     diagnostika stavebních konstrukcí
 •     geotechnický monitoring
 •     stavební dozor

Výpis z obchodního rejstříku naší společnosti: