GeoTec GS - váš partner v geotechnice

Naše společnost

 

Základní údaje o společnosti:

název společnosti: GeoTec-GS, a.s.
sídlo společnosti: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
IČO: 25103431
DIČ: CZ25103431
datová schránka: rdbp7av

registrace v OR : Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4524

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 51-3658250237/0100
pojištění za škody: do výše 35 000 000,- Kč

 
 
Předmět podnikání:
 • geologické práce
 • projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací v oborech inženýrská geologie a hydrogeologie
 • konzultační činnost v geotechnice, včetně inženýrské geologie a podzemních staveb - geologické práce prováděné za účelem získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb
 • vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů
 • zjišťování fyzikálních a mechanických vlastností horninového prostředí
 • činnost prováděná hornickým způsobem
 • vrtání studní a vrtů s délkou nad 30 m
 • projektová činnost ve výstavbě
 • diagnostika stavebních konstrukcí
 • geotechnický monitoring
 • stavební dozor
 • přípravné práce pro stavby
 • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • výkon zeměměřičských činností