GeoTec GS - váš partner v geotechnice

Naše společnost

Základní údaje o společnosti
název společnosti : GeoTec-GS, a.s.
forma společnosti: akciová společnost
rok založení: 1997
IČ : 25103431
DIČ : CZ25103431
registrace v OR : Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4524

sídlo společnosti : Chmelová 2920/6, Praha 10 - Zahradní město, PSČ 106 00

předmět podnikání:

 •     geologické práce
 •     projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací v oborech inženýrská geologie a hydrogeologie
 •     konzultační činnost v geotechnice, včetně inženýrské geologie a podzemních staveb - geologické práce prováděné za účelem získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb
 •     vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů
 •     zjišťování fyzikálních a mechanických vlastností horninového prostředí
 •     činnost prováděná hornickým způsobem
 •     vrtání studní a vrtů s délkou nad 30 m
 •     projektová činnost ve výstavbě
 •     diagnostika stavebních konstrukcí
 •     geotechnický monitoring
 •     stavební dozor


bankovní spojení : Komerční banka, a.s., č.ú. 51-3658250237/0100
pojištění za škody : do výše 30 000 000,- Kč