GeoTec GS - váš partner v geotechnice

Laboratoř mechaniky zemin České Budějovice

  • stanovení vlhkosti zemin - ČSN EN ISO 17892-1
  • objemová hmotnost - vážením pod vodou, přímým měřením - ČSN EN ISO 17892-2
  • stanovení zdánlivé hustoty pevných částic pomocí pyknometru - ČSN EN ISO 17892-3
  • stanovení zrnitosti zemin - ČSN CEN ISO/TS 17892-4
  • konzistenční meze - mez plasticity, mez tekutosti - ČSN CEN  ISO/TS 17892-12
  • relativní ulehlost nesoudržných zemin - ČSN 72 1018
  • zhutnitelnost - ČSN EN 13286-2
  • pevnost zemin v prostém tlaku - ČSN CEN ISO/TS 17892-7
  • poměr únosnosti zemin (CBR) - ČSN EN 13286-47
  • stanovení stlačitelnosti zemin v edometru - ČSN CEN ISO/TS 17892-5

Osvědčení o správné činnosti laboratoře - platné do 21.12.2021

Osvědčení o správné činnosti laboratoře - ASPKPříloha k osvědčení o správné činnosti laboratoře