GeoTec GS - váš partner v geotechnice

Laboratorní práce

POLITIKA KVALITY

Zkušební laboratoř společnosti GeoTec-GS, a.s. přispěje ke zkvalitnění poskytovaných služeb v oboru aplikované inženýrské geologie, resp. geotechniky.

Rozhodujícím okruhem zákazníků podle charakteru řešeného problému přitom obvykle jsou investorské organizace a zhotovitelské stavební organizace.

Uspokojování individuálních potřeb zákazníků předpokládá jednak dostatečnou odbornou úroveň pracovníků, s nimiž klient bezprostředně přichází do styku, současně však i jejich sociální zkušenosti, konkrétně komunikativnost, vnímavost a asertivní přístup za každé situace.

Politika kvality laboratoře GeoTec-GS, a.s. – Laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek se proto v souladu se všemi výše uvedenými skutečnostmi trvale soustřeďuje na:

  • osobní angažovanost a aktivitu managementu laboratoře ke správné odborné praxi a ke kvalitě zkoušení při poskytování služeb zákazníkům
  • management laboratoře prohlašuje, že úroveň služeb poskytovaných zkušební laboratoří je v souladu s požadavky příslušných zákonů, předpisů a norem
  • účelem systému managementu z pohledu kvality je maximální uspokojování oprávněných potřeb zákazníka
  • akreditované zkoušky budou prováděny vždy v souladu se stanovenými metodami a požadavky zákazníků
  • všechny osoby zabývající se zkušebními činnostmi musí být seznámeny s dokumentací kvality a při své práci uplatňovat politiku a postupy kvality
  • management laboratoře se zavazuje udržovat systém v souladu s mezinárodní normou ČSN EN ISO/IEC 17025 a trvale zlepšovat efektivnost systému managementu

Vedení laboratoře se zavazuje k trvalému zlepšování vedoucímu k lepší efektivitě systému managementu a nestrannosti při laboratorních zkouškách a souvisejících činnostech, které jsou považovány za zásadní při udržení dobrého jména Laboratoře.

Laboratoř se zavazuje udržet soustředěnost na nestrannost, kompetenci a konzistentní činnost.

 

V Brně dne 13.11.2019

Mgr. Pavlína Frýbová, Ph.D.

Vedoucí Laboratoře mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek

 

 

Laboratoř Brno:

Franzova 922/70, 614 00  Brno - Maloměřice

kontaktní osoba:  Mgr. Pavlína Frýbová, Ph.D.

tel: +420 734 640 637, e-mail: frybova@geotec-gs.cz

 

Laboratoř České Budějovice:

Pekárenská 81, 370 04 České Budějovice

kontaktní osoba: Ing. Petr Karlín

tel: +420 387 425 663, e-mail: budejovice@geotec-gs.cz