GeoTec GS - váš partner v geotechnice

Akreditované polní zkoušky

  • Objemová hmotnost zeminy in situ – stanovení jamkovou metodou (dle ČSN EN ISO 17892-2 – za použití membránového objemoměru)
  • Statická zatěžovací zkouška deskou (dle ČSN 72 1006, ČSN 73 6190, DIN 18 134)
  • Rázová zatěžovací zkouška lehkou dynamickou deskou (dle ČSN 73 6192, zařízení skupiny C)
  • Geodetická kontrolní metoda (dle ČSN 72 1006, příloha G)
  • Stanovení vlhkosti zemin (dle ČSN EN ISO 17892-1)

Osvědčení o akreditaci - laboratoř polních zkoušek (platné do 8.12.2020)

Akreditované zkouškyAkreditované zkoušky