GeoTec GS - váš partner v geotechnice

Akreditace

Naše společnost provozuje laboratoř polních zkoušek a laboratoř mechaniky zemin.

 • Laboratoř polních zkoušek má akreditovány postupy pro:
  • stanovení objemové hmotnosti
  • rázovou zatěžovací zkouškou lehkou deskou
  • statickou zatěžovací zkouškou
  • geodetickou kontrolní zkouškou
  • stanovení vlhkosti zemin
 • Laboratoř mechaniky zemin má osvědčení o správné činnosti pro zkoušky stanovení
  • vlhkosti zemin, 
  • objemové hmotnosti
  • zdánlivé hustoty pevných částic pomocí pyknometru 
  • zrnitosti zemin
  • konzistenční mezí
  • relativní ulehlost nesoudržných zemin
  • zhutnitelnosti 
  • pevnosti zemin v prostém tlaku
  • poměru únosnosti zemin (CBR)
  • stanovení stlačitelnosti zemin v edometru