GeoTec GS - váš partner v geotechnice

Dálniční a silniční stavby

Geotechnické průzkumy pro silniční a dálniční stavby

Přehled významných zakázek společnosti v letech 2007 - 2011

 • Trstěnice – Drmoul I/21, podrobný geotechnický průzkum (objednatel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary – 2008)
   
 • Krásná Studánka – Dětřichov, I/13, předběžný geotechnický průzkum (objednatel ŘSD ČR, Správa Liberec 2008)
   
 • Hranice – Ebmath, II/217, podrobný geotechnický, hydrogeologický a pedologický průzkum (objednatel Valbek, s r. o. – 2008)
   
 • Sokolov – Svatava, II/210, podrobný geotechnický průzkum (objednatel Valbek, s r. o. – 2008)
   
 • Úlibice – Hořice, R35, předběžný geotechnický průzkum (objednatel ŘSD ČR, Správa Liberec 2008)
   
 • Most – Mariánské Radčice – III/2565, podrobný geotechnický průzkum (Báňské projekty Teplice, a. s. – 2009
   
 • Kravaře I/15 – obchvat, podrobný geotechnický průzkum (objednatel ŘSD ČR, Správa Liberec 2009)
   
 • Lubenec – obchvat – R6, průzkum, podrobný geotechnický průzkum (objednatel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary – 2009)
   
 • Ševětín – Borek, D3 309/II, podrobný geotechnický průzkum (objednatel Pragoprojekt, a. s. – 2009)
   
 • Vysočany – Droužkovice, R7, doplňkový průzkum pro vybrané mostní objekty stavby R7 MÚK Vysočany – MÚK Droužkovice (objednatel Pragoprojekt, a. s. – 2009)
   
 • Chrastava, II/592 – III. etapa, geotechnický průzkum v trase nově projektované přeložky silnice II/592 a průzkum pro objekty související se stavbou
   
 • Svor – křižovatka I/9 a I/13, předběžný geotechnický a hydrogeologický průzkum (ŘSD ČR, Správa Liberec – 2010)
   
 • Lvová – I/13, obchvat, předběžný geotechnický průzkum (ŘSD ČR, Správa Liberec – 2010)
   
 • Chánov – křižovatka na silnici I/27,  inženýrsko-geologický průzkum pro sanaci sesuvu (objednatel ŘSD ČR, Správa Chomutov - 2010)
   
 • Chrastava – Nová Ves – Mníšek, II/592, inženýrsko-geologický průzkum (objednatel Valbek, s r. o. – 2010)
   
 • Dálnice D1, km 154,090 – 163,590, rozšíření vozovky dálnice, podrobný geotechnický průzkum (objednatel Pragoprojekt, a. s. – 2010)
   
 • Úlibice – Plotiště, R35 – pedologický průzkum (ŘSD ČR – 2010)
   
 • Čimelice – Mirotice – R4, podrobný geotechnický průzkum (ŘSD ČR, Správa České Budějovice – 2010)
   
 • Krásná Studánka – Dětřichov, I/13, pedologický průzkum (objednatel Valbek, s r. o. – 2011)