GeoTec GS - váš partner v geotechnice

Geofyzika

 

Geofyzikální práce v inženýrsko-geologickém a geotechnickém průzkumu:

 • zjišťování fyzikálního a napěťového stavu horninového masívu, stanovení fyzikálních, mechanických, geotechnických, vlastností hornin a zemin
 • geotechnický průzkum pro všechny druhy pozemních a podzemních staveb
 • vyhledávání poruch a dutin v horninovém masívu, vymezení homogenních bloků
 • průzkum a studium prostředí pro energetické a ekologické projekty
 • lokalizace inženýrských sítí, podzemních objektů a dutin
 • průzkum stability svahů, svahových deformací a sesuvných oblastí
 • geotechnický monitoring vlivu staveb na prostředí, kontrola ražení
 • průzkum korozivity a agresivity horninového prostředí
 • činnost při inspekci a diagnostice vodovodů a kanalizací


Geofyzikální práce v hydrogeologickém průzkumu:

 • ověřování hydrogeologických struktur a hydrogeologických režimů
 • sledování dynamiky podzemních vod
 • vyhledávání a ochrana zdrojů podzemní vody
 • sledování dynamiky podzemních vod