GeoTec GS - váš partner v geotechnice

GeoTec-GS, a.s.

GeoTec-GS, a.s. je společnost zabývající se poskytováním a zajišťováním rozsáhlého spektra služeb v geotechnice, inženýrské geologii, hydrogeologii, geofyzice, sanační geologii  a diagnostice staveb.

Poskytované služby jsou charakteru dodavatelských služeb, expertního poradenství, oborných konzultací, projekčních prací, kontrolní činnosti, aj. Nejčastějšími odběrateli služeb společnosti GeoTec-GS, a.s. jsou projekční firmy, státní a soukromé investorské organizace a zhotovitelské stavební organizace. 

Společnost GeoTec-GS, a.s. má působnost v rámci celé České a Slovenské republiky. Sídlo společnosti je v Praze, pobočky jsou v Českých Budějovicích, Olomouci, Pardubicích, Plzni a Teplicích. Ve Slovenské republice je činnost zajišťována z organizační složky v Bratislavě. Více v části kontakty.
 

OBORY ČINNOSTI

Geotechnika

Geologický průzkum

Geofyzika

Diagnostika stavebních konstrukcí

Polní zkoušky a měření

Laboratoř mechaniky zemin

Geodetické práce